Børs og finans

Sparebank 1 Østlandet-emisjon i boks

Hentet 700 millioner brutto.

Fra venstre : Administrerende direktør Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. Foto: Sparebanken Hedmark.

Fra venstre : Administrerende direktør Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. Foto: Sparebanken Hedmark.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. november 2018 - 07.50
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Styret i Sparebank 1 Østlandet har vedtatt en rettet emisjon på 700 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

8.139.534 nye egenkapitalbevis utstedes til tegningskurs 86 kroner.

Nettoprovenyet skal benyttes til å styrke bankens rene kjernekapital for å gjøre banken i stand til å forfølge fortsatt lønnsom vekst.

Sparebankstiftelsen Hedmark ble tildelt 1.749.999 egenkapitalbevis, og har etter dette 60.404.892 egenkapitalbevis. 

LO, som også er representert i bankens styre, ble tildelt 1.206.279 nye egenkapitalbevis, og vil etter dette, sammen med nærstående, eie 17.088.244 egenkapitalbevis.

Reparerer

Styret har også vedtatt en reparasjonsemisjon av inntil 1.619.250 nye egenkapitalbevis til 86 kroner (139,2 millioner kroner) mot eiere som ikke fikk innsideinformasjon i forkant av den rettede emisjonen.

I tillegg kommer en reparasjonsemisjon mot LO og et ansattetilbud.

Reparasjonsemisjonene og ansattetilbudet vil medføre et samlet bruttoproveny på 200 millioner kroner.

I tillegg til Sparebank 1 Markets ble også Pareto Securities hyret inn i forbindelse med emisjonen.

Hele meldingen her.