Børs og finans

Sparebanken Sør henter 100 millioner

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
19. november 2018 - 13.13

Sparebanken Sør opplyser at banken har utstedt et nytt ansvarlig lån med 10 års løpetid pålydende 100 millioner kroner, ifølge en melding.

Innløsningsrett første gang for banken er etter fem år. 

Det nye lånet vil medregnes som tilleggskapital i bankens kapitaldekning og vil bli søkt notert på Nordic ABM, opplyser banken. 

Kupongrenten utgjør 3 måneders nibor pluss 1,65 prosentpoeng. Innbetalingsdatoen for lånet er 23. november 2018, opplyses det.

Utstedelsen er godkjent av forstanderskapet i banken og tillatelse til transaksjonen er gitt av Finanstilsynet.