Børs og finans

Sveaas casher inn 150 mill. på skipssalg

Salget av tre ankerhåndteringsfartøy ga milliardoverskudd for Christen Sveaas' offshorerederi. En betydelig andel gikk rett til Sveaas selv. 

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Artikkel av: Are  Strandli
12. november 2018 - 11.10

Til tross for at inntektene falt fra 93 til 72 millioner svenske kroner, satt Viking Supply Ships igjen med et overskudd på hele 2,23 milliarder svenske kroner, eller omlag 2,1 milliarder norske kroner, etter tredje kvartal. 

Kjempeoverskuddet skyldes hovedsakelig salget av tre ankerhåndteringsfartøy (AHTS) til Canada som ble annonsert i august.

Den regnskapsmessige gevinsten var på 2,3 milliarder kroner. 

Sveaas casher inn

Rederiet er fortsatt bundet av restruktureringsavtalen som ble inngått med bankene i januar, noe som betyr at det hverken kan utbetales utbytte til aksjonærene eller bli gjort betydelige investeringer.

I forbindelse med restruktureringen bidro hovedeier Christen Sveaas med rundt 130 millioner svenske kroner i frisk egenkapital. 

Til tross for restriksjoner, drypper det likevel et betydelig beløp på hovedeieren og hans investeringsselskap Kistefos etter salget av de tre AHTS-ene.

Av notene til regnskapet fremgår det nemlig at Kistefos har fått et suksesshonorar på 159 millioner svenske kroner i forbindelse med skipssalget.  

Det tilsvarer rundt 148 millioner omregnet til norske kroner. 

Viking Supply faller rundt tre prosent til 201,6 kroner på børsen i Stockholm mandag.

Offshorerederiet prises dermed til om lag 1,8 milliarder svenske kroner.