Børs og finans

Tankrederi hyrer inn før emisjon

Trenger penger til nybygg.

Nissos Therassia. Foto: Okeanis Eco Tankers.

Nissos Therassia. Foto: Okeanis Eco Tankers.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
29. november 2018 - 17.11

Okeanis Eco Tankers har hyret inn Fearnley Securities og Pareto Securities for å hente 20-45 millioner dollar i en rettet emisjon, går det frem av en børsmelding.

Bruttoprovenyet tilsvarer 171-385 millioner kroner, til tegningskurs 66-68 kroner per aksje.

Pengene vil gå til delvis finansiering av eksisterende nybyggordre, arbeidskapital og generelle selskapsformål.

Et selskap tilknyttet største aksjonær har forpliktet seg til en rullerende kredittfasilitet på opptil 25 millioner dollar, på vilkår ansett som attraktive for selskapet.

Flere av selskapets øvrige storeiere har også forpliktet seg til å delta i emisjonen med et beløp som minst forsvarer deres eierandel i dag.

Les mer her.