Børs og finans

Tyske og britiske banker slet tyngst i EUs stresstest

I EU-myndighetenes «helsesjekk» av bankvesenet kom britiske og tyske banker dårligst ut. DNB ble også sjekket, og banken er fornøyd med resultatet.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: NTB
2. november 2018 - 20.41

Den europeiske sentralbanken (ESB) og Det europeiske banktilsynet (EBA) har vurdert hvordan det ville gå med 48 banker i 15 EU-land og Norge i et krisescenario. Scenarioet dreier seg om en tenkt økonomisk krise fra 2018 til 2020.

Utfallet for DNB viste lånetap, særlig konsentrert i 2018, som ville ført til et tap etter skatt på 9,1 milliarder kroner. For 2019 og 2020 ville det imidlertid blitt positive resultater.

– EBAs stresstest viser en robust kapitalposisjon for banken, heter det i en børsmelding fra DNB.

Bedre stand

Britiske Lloyds, Barclays og Royal Bank of Scotland samt Deutsche Bank og en del tyske regionalbanker kom dårligst ut.

Alt i alt konkluderer imidlertid EBA med at de europeiske bankene er i bedre stand som følge av regler innført i etterkant av finanskrisen i 2008.

Testrunden er den hardeste EUs bankmyndigheter har foretatt til nå.

Scenarioet omfatter Storbritannia som forlater EU uten brexitavtale, dramatisk sammentrekning av økonomien og fall i boligmarkedet. Bekymringer rundt budsjettsituasjonen i Italia bidrar også til å gjøre testen realistisk.