Børs og finans

Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Illustrasjon av Hunter Group: Investtech.com.

Illustrasjon av Hunter Group: Investtech.com.

Artikkel av: Stian Jacobsen
6. desember 2018 - 09.24

Investtech anbefaler salg av aksjer i Hunter Group og Northern Drilling.

- Hunter Group ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga salgssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 3,41 kroner. Foreløpig er den horisontale trenden intakt, men et brudd gjennom trendgulvet ved ca. 3,21 kroner vil utløse nok et salgssignal. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for selskapet. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.

- Northern Drilling Limited viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen ga salgssignal fra en stor dobbel-topp-formasjon i november. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Det ligger noe støtte ved 57 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.