An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Bank Norwegian utvider imperiet

Flyr ut i verden.

Konsernsjef i Norwegian Air Shuttle, Bjørn Kjos - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Konsernsjef i Norwegian Air Shuttle, Bjørn Kjos - Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. desember 2018 - 10.08

Norwegian Finance Holding ASA (NOFI) har i dag inngått en avtale som gir rett til å kjøpe minimum 40 prosent av det irske selskapet Lilienthal Finance Limited, går det frem av en børsmelding.

Lilienthal er et heleid datterselskap av HBK Holding AS.

Største aksjonær i HBK Holding er Observatoriet Invest, med 84,14 prosent av aksjene. Observatoriet Invest eies 32,5 prosent av Bjørn Kjos, mens resten er likt fordelt på hans barn.

Lisens i Irland

Ifølge meldingen er det lagt til rette for at Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og NOFI sammen med HBK kan kontrollere selskapet.

Lilienthal er etablert for å utvikle bankvirksomhet i Europa, og vil søke banklisens i Irland.

Selskapet har inngått en avtale med NAS og datteren Norwegian Air Brand Limited (NAB) om bruk av rettighetene knyttet til merkevaren Norwegian knyttet til banktjenester i Europa utenfor Norden.

Lilienthal vil ha de samme rettighetene i Europa utenfor Norden som Bank Norwegian har i Norden.

Dette sier Kjos

Avtalen vil åpne for at NOFI og NOFIs aksjonærer får mulighet til å delta i en utvikling av banktjenester også utenfor Norden, etter samme forretningskonsept som i Bank Norwegian i dag, heter det.

NOFI vil eie aksjer direkte i Lilienthal i prosjektfasen, men sikter mot at NOFIs aksjonærer vil få direkte tegningsretter når Lilienthal skal oppkapitaliseres ved tildeling av banklisensen.

- Fordelsprogrammet Norwegian Reward har, sammen med heldigital bankdrift og godt utprøvde kredittmodeller, skapt store verdier for bankens og flyselskapets aksjonærer. Vi har inngått en avtale som gir bankens eiere, inkludert NAS selv, mulighet til å kapitalisere på de verdier som knyttes til Norwegians merkevare sammen med effektiv drift og digitale bankløsninger, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en kommentar.

Flagger ut?

Selskapet vil på en ekstraordinær generalforsamling senere i dag ta stilling til et forslag fra en aksjonær om å redomisilere banken raskt.

NOFI-styret har foreslått at forslaget avvises, men arbeider ifølge meldingen langsiktig med å utvikle verdiene i selskapet. Domisileringsspørsmålet vurderes løpende i dette arbeidet.

Avslutningsvis oppdateres investorene på Bank Norwegians virksomhet i 4. kvartal.

- Bankens utvikling så langt i 4. kvartal er som forventet, med fortsatt god etterspørsel etter lån i Norge og øvrige markeder i Norden. Utlånsmarginene er stabile i alle markedene. Tapsavsetningene utvikler seg i henhold til forventningene kommunisert ved regnskapsfremleggelsen for 3. kvartal, heter det.

Hele meldingen her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.