Børs og finans

DNB Markets øyner lavere rentebane

Ser fire argumenter.

Jeanette Strøm Fjære. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Jeanette Strøm Fjære. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. desember 2018 - 09.00

Tall fra SSB viste tirsdag morgen en vekst i fastlands-BNP på 1,0 prosent fra september til oktober.

I 3-månedersperioden august-oktober var BNP-veksten 0,2 prosent sammenlignet med 3-månedersperioden før (mai-juli).

- Solid vekst

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets karakteriserer oktober-veksten som solid.

- Tre måneders gjennomsnitt er fortsatt på den svake siden, dratt ned av jordbruksproduksjon og privat forbruk, selv om den tok seg opp i oktober. Vi ser på disse faktorene som midlertidige, grunnet en varm sommer og høye elektrisitetspriser, og oktober-tallene støtter dette synet, skriver hun i en kommentar.

- Selv om vi er forsiktige med å legge for mye vekt på månedlige svingninger i BNP-vekst, peker den solide oktober-veksten, sammen med et optimistisk regionalt nettverk, mot at veksten vil ta seg opp fremover. Vi venter at Norges Bank hever styringsrenten til 1,00 prosent i mars neste år, men venter at rentebanen som legges frem torsdag justeres noe ned i 2020 og 2021, fortsetter hun.

Flere grunner

I en forhåndsomtale av denne ukens rentemøte, publisert i forrige uke, pekte meglerhuset på flere utviklingstrekk siden september-møtet til støtte for en lavere rentebane.

  • svakere vekstutsikter og lavere renter ute
  • lavere oljepriser
  • svakere vekst enn ventet hjemme
  • inflasjonen tilbake til forventning

- Men vi tror Norges Bank vil vurdere i det minste noe av dette som midlertidig og fortsatt signalisere en renteøkning i 1. kvartal. Vi tror rentebanen etter 1. kvartal vil bli senket, skrev DNB Markets da.