Børs og finans

Finanstilsynet mener Solstad Offshore har brutt regelverket

Offshorerederiet pålegges å gjennomføre en neskrivningstest av flåten. Det gjeldstyngede rederiet er ikke enig i vurderingen.

Normand Flower. Foto: Solstad Farstad.

Normand Flower. Foto: Solstad Farstad.

Artikkel av: Are  Strandli
20. desember 2018 - 16.39

Finanstilsynet opplyser torsdag kveld at det er utført kontroll med enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Solstad Offshore. 

- Kontrollen har i hovedsak omfattet regnskapsføring av foretakets skip, herunder manglende nedskrivningstest av skipene ved kvartalsrapporteringen for tredje kvartal 2018, heter det i meldingen fra tilsynet. 

Konklusjonen til Finanstilsynet er at rapporten for tredje kvartal ikke er avlagt i henhold til regelverket. 

Solstad gjennomførte ikke en nedskrivningstest ved å beregne skipenes gjenvinnbare beløp, men det skulle i følge Finanstilsynet ha blitt utført. 

- Etter Finanstilsynets vurdering forelå det ved rapporteringstidspunktet for tredje kvartal flere indikasjoner på verdifall, og foretaket skulle derfor ha gjennomført en nedskrivningstest ved å estimere eiendelenes gjenvinnbare beløp, heter det.

Solstad Offshore er ikke enig i den vurderingen.

Likefullt pålegger Finanstilsynet det gjeldstyngede offshorerederiet å gjennomføre en slik test av skipene pr. utgangen av tredje kvartal i henholds til bestemmmelsen i regnskapsregelverket. 

- Dersom testen ikke medfører vesentlige tap ved verdifall, pålegges foretaket å gi offentlig informasjon at testen er gjennomført samt resultat av testen og opplysninger om estimatene som er lagt til grunn, skriver Finanstilsynet.

I motsatt fall, dersom testen medfører vesentlige tap ved verdifall, må selskapet avlegge en nye tredjekvartalsrapport.