Børs og finans

Fjord vil kjøpe egne aksjer

Inntil 3,2 millioner.

Per Sævik - Foto: Finansavisen

Per Sævik - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. desember 2018 - 08.42

Styret i Fjord1 har vedtatt å igangsette et tilbakekjøpsprogram basert på fullmakten som ble gitt på generalforsamlingen 22. mai i år.

Programmet omfatter kjøp av inntil 3,2 millioner egen aksjer.

Høyeste og laveste beløp som kan betales per aksje er hhv. 100 og 2,50 kroner. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling i 2019, senest 30. juni 2019.

Aksjer ervervet under tilbakekjøpsprogrammet vil bli levert til ledende ansatte under det etablerte bonusprogrammet for ledende ansatte, hvor 50 prosent av bonusen skal gjøres opp i form av aksjer.

Det maksimale antall aksjer som kan kjøpes i markedet for utdeling til de ansatte er 110.000. Aksjene vil, med mindre det gis melding om annet, bli kjøpt i perioden 7.-20. desember.

Fjord1 har engasjert Nordea Markets til å gjennomføre tilbakekjøpsprogrammet på sine vegne.