Børs og finans

Nå vil han ordne opp

Ivrig Fredriksen betalte for mye ned på gjelden

3. januar skulle John Fredriksens landriggselskap betalt 5 millioner dollar i avdrag på obligasjonsgjelden sin. Det ble mye mer. 

John Fredriksen - Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix

John Fredriksen - Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
13. desember 2018 - 17.55

Landriggselskapet Noram Drilling der John Fredriksen er desidert største aksjonær, fikk i november obligasjonseierne med på å redusere de halvårlige avdragsbetalingene til 5 millioner dollar, fra tidligere 6 millioner dollar.

Som kompensasjon ble de tilbudt en endringsavgift på én million dollar.

Endringene hadde virkning 30. november, noe som betyr at ved neste avdragsdato - 3. desember - skulle det betales 5 millioner dollar.

Oppgjørsdatoen i VPS-systemet er imidlertid to virkedager før en betalingsdato.

Dermed ble avdragsbetalingen til obligasjonseierne på 6 millioner dollar som tidligere.

- På grunn av dette er det nå et utilsiktet avvik mellom bestemmelsen i låneavtalen og beløpet som faktisk er betalt. Avviket på én million dollar tilsvarer beløpet til endringsavgiften, skriver selskapet i et brev til obligasjonseierne torsdag.

- For å korrigere dette avviket og også opprettholde den forventede kontantstrømmen for obligasjonseierne, har utsteder besluttet å innkalle til et obligasjonseiermøte for å få obligasjonseiernes godkjennelse til de relevante justeringer, heter det i brevet. 

Forslaget går ut på at obligasjonseierne anser endringsavgiften som betalt gjennom avdraget som var én million dollar høyere enn avtalt og at det utestående beløpet av obligasjonene samtidig økes med én million dollar med virkning fra 3. januar 2019.

Selskapet skal ha vært i kontakt eierne av mer enn to tredjedeler av obligasjonene som har indikert at de vil stemme for forslaget.