Børs og finans

Knalltall for handelen

Norsk detaljhandel stiger mer enn ventet.

Elkjøp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Elkjøp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
28. desember 2018 - 07.57

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum steg 0,9 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Dette skjer etter en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober.

Ifølge SSB har den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen hatt en vekst på 3,3 prosent siden vendepunktet i mai 2016, men trenden har de siste månedene vært relativt flat.

Konsensus pekte ifølge Bloomberg mot 0,8 prosent oppgang i detaljhandelen fra oktober til november. DNB Markets hadde ventet seg 1,0 prosent oppgang.

Netthandel dro lasset

De fleste bransjene bidro med oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i november.

Den desidert største bidragsyteren var netthandel, men butikker med salg av elektronikk bidro også betydelig.

- Noe av økningen i disse næringene kan tilskrives en vridning av julehandelen fra desember til november, og store kampanjer som Black Friday, skriver SSB.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum steg 0,7 prosent i perioden september-november 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

Les mer her.

Varekonsumet steg

Samtidig viser sesongjusterte tall at husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent fra oktober til november 2018.

Konsumet av andre varer, deriblant IT- og sportsutstyr, økte 1,4 prosent og bidro til å trekke varekonsumindeksen opp 0,6 prosentpoeng.

Også kjøp av biler og drivstoff bidro til oppgangen.

På den negative siden falt konsumet av elektrisitet og brensel 3,0 prosent, mens kjøp av mat- og drikkevarer falt 0,5 prosent.

Les mer her.