Børs og finans

Kraft Bank hentet 300 mill. i vinter - har nå lånt ut 304 mill.

Måtte ty til innskuddskunder for å finansiere rakettveksten. Utlånsvolumet er mer enn dobbelt så høyt som planlagt. 

Bjørn Maaseide - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Bjørn Maaseide - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
11. desember 2018 - 13.08

I februar gjennomførte Bjørn Maaseide og nyoppstartede Kraft Bank en emisjon på 300 millioner kroner.

Målet var å låne ut 138 millioner kroner innen utgangen av året, men allerede etter utløpet av oktober, hadde utlånsvolumet nådd 229 millioner kroner.

Dermed så banken seg nødt til å åpne for innskudd fra kunder - hele fem måneder tidligere enn planlagt - for å kunne fortsette den eksplosive utlånsveksten. 

30. november oversteg utlånsvolumet den kapitalen som ble hentet i vinter med fire millioner kroner, ifølge en fersk investorpresentasjon. 

På grunn av den kraftige veksten har banken også sett seg nødt til å øke mannskapet med ytterligere fire personer som starter i mars 2019.

Per nå er det 12 ansatte i staben som ledes av adm.direktør Svein Ivar Førland. 

Status quo

Mens utlånsveksten er eksplosiv, er bankens aksjekursutvikling av det mer halvslappe slaget. 

Emisjonen på 300 millioner kroner ble gjort til kurs 8 kroner, en kurs aksjen fortsatt omsettes for på OTC-listen etter å periodevis ha vært både litt over og litt under.

 En kurs på 8 kroner gir en markedsverdi på 336 millioner kroner.