Børs og finans

Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

Stig Myrseth. Foto: Gediminas Zilinskas.

Stig Myrseth. Foto: Gediminas Zilinskas.

Artikkel av: Stian Jacobsen
31. desember 2018 - 10.02

Ifølge kinesiske horoskoper er 2019 grisens år. Stig Myrseth i Dovre Forvaltning minner om at det visstnok skal være et godt år for å investere og tjene penger. Med fasiten i hånden kan ikke det samme sies om 2018, hundens år, hvor medianaksjen på Oslo Børs falt 14 prosent de siste 12 månedene.

Bortsett fra fisk har det vært lite å rope hurra for på Oslo Børs.

- Jeg mistenker at de ekstreme kursutslagene vi har vært vitne til de siste ukene, i vel så stor grad skyldes problemer med den nye markedsinfrastrukturen som realøkonomien. Selv om konjunkturbildet har forvitret noe, er det lite som tilsier en nedgangstid i 2019 eller for den saks skyld senere, skriver Myrseth i en rapport.

Investeringsdirektøren minner om at inflasjonspresset fortsatt er moderat, samtidig som de finansielle ubalansene er begrensede. Uten en lånefest skal det godt gjøres å stelle i stand en finanskrise. Etter vinterens børskollaps har prisingen og forventninger blitt nedjustert kraftig i finansmarkedene. Ifølge Myrseth gir det økt rom for positive overraskelser og gevinster i 2019.

Han er særlig positiv til fremvoksende markeder hvor både P/E og pris/bok er nær tiårs lav. Videre har rabatten i forhold til vestlige børser aldri har vært større.

På Oslo Børs innleder Myrseth året med å ta et dristig veddemål på oljeprisen. TGS, Northern Drilling og Magseis Fairfield slippes alle inn i Dovre-porteføljen.

Ifølge investeringsdirektøren er det tre forhold som peker mot oljeprisoppgang:

  1. For det første har OPEC+ kuttet. Ifølge IMF trenger Saudi-Arabia en oljepris på 82,90 for å balansere budsjettet i 2019. Det russiske statsbudsjettet går riktignok rundt med en pris på 40-tallet, men det samme kan ikke sies om den sanksjonsrammede økonomien. Den trenger all drahjelp den kan få.
  2. For det andre slår IMO 2020-reglene snart inn. På grunn av disse vil markedet for råolje med høyt svovelinnhold bli sterkt redusert fra 2020. Det vil tvinge raffineriene til å vri innkjøpene mot olje av høyere kvalitet som Brent.
  3. For det tredje er dagens oljepris under marginale produksjonskostnader. Skiferoljeprodusentene går nå med dundrende underskudd. Det vil før eller siden ramme veksten.

Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • TGS
  • Northern Drilling
  • Magseis Fairfield
  • SAS
  • B2Holding
  • Komplett Bank