Børs og finans

Unisont ja til Remøy og Olympic Subsea

Obligasjonseierne ga tommel opp for utsettelse av børsnotering.

Olympic Triton. Foto: Olympic Ship.

Olympic Triton. Foto: Olympic Ship.

Artikkel av: Are  Strandli
7. desember 2018 - 15.59

Olympic Subsea gjennomgikk i januar i fjor en restrukturering som blant annet innebar at to obligasjonslån ble erstattet av et obligasjonslån på 300 millioner kroner, og et konvertibelt obligasjonslån på 60 millioner kroner, begge med løpetid på 5,5 år og forfall 21. juli 2022.

Begge låneavtalene inkluderte en bestemmelse som krevde at selskapet skulle notere sine aksjer på en anerkjent markedsplass innen to år etter utstedelsen av obligasjonene, altså innen 31. januar 2019.

Som følge av utfordrende markedsforhold foreslo selskapet å utsette denne fristen med to år til 31. januar 2021.

Fredag skulle obligasjonseierne ta stilling til dette, og referatet viser at forslaget fikk 100 prosent oppslutning.

Dermed kan Stig Remøy og Olympic Subsea fokusre på utviklingen av selskaper, samt vente på at oppsvinget kommer, før børsnoteringsjobben starter.

- På sikt er det en plan om en børsnotering av selskapet. Vi er overbevist om at Olympic Subsea vil være et interessant investeringsobjekt, men vi mener selskapet må utvikles ytterligere og markedet bedre seg før en børsnotering blir aktuelt, uttalte Remøy til Hegnar.no i mai.