Børs og finans

Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Illustrasjon av Grieg Seafood: Investtech.com.

Illustrasjon av Grieg Seafood: Investtech.com.

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. januar 2019 - 14.38

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Salmones Camanchaca, Kid og Grieg Seafood.

- Salmones Camanchaca S.A. har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har mer enn doblet seg siden børsnoteringen for under et år siden. Det er ingen motstand over dagens nivå, mens det ligger støtte ved cirka 76 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Kid-aksjen steg 2,2 prosent etter at selskapet presenterte årsrapporten for 2018 tirsdag. Kursen har dermed brutt den brede, fallende trendkanalen på mellomlang sikt. I det kortsiktige chartet ligger aksjen i en stigende trend, og videre oppgang indikeres. Meget positiv volumbalanse indikerer økende optimisme hos investorene, noe som styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver analytikeren.

- Grieg Seafood ga salgssignal fra en liten formasjon i november og brøt den stigende trenden på mellomlang sikt i desember. Dette indikerer avtagende optimisme hos investorene og signaliserer i første omgang en svakere stigningstakt. Aksjen har god støtte ved 100 kroner som bør ta imot for videre nedgang. Et eventuelt brudd på støtten vil utløse et salgssignal. Det ligger motstand ved 127 kroner. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.