Børs og finans

Anbefaler ti aksjer

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
11. januar 2019 - 13.35

Fredag 11. januar er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, to norske, to danske og to finske aksjer.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.

Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.   Hansa Biopharma AB(HNSA.ST) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 295.6 (6.8)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Biopharma AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 286 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2.   Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 506 (-5.4)

Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3.   Elisa Communications A(ELISA.HEX) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 38.22 (0.31)

Elisa Communications A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert brudd på halslinjen ved cirka 38.16 euro vil signalisere videre oppgang til 42.48 euro eller mer. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 37.60 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 37.60 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4.   Fingerprint Cards(FINGB.ST) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 10.77 (-0.11)

Fingerprint Cards ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 10.30 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5.   Nokia(NOKIA.HEX) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 5.29 (-0.03)

Nokia ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 5.23 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 5.23 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

6.   Dustin Group AB(DUST.ST) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 83.1 (-0.8)

Dustin Group AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 78.00 kroner og motstand ved cirka 86.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7.   ChemoMetec A/S(CHEMM.CO) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 129 (5.5)

ChemoMetec A/S har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 95.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8.   Yara International(YAR.OL) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 366.1 (-0.9)

Yara International viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 362 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 362 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9.   Diös Fastigheter(DIOS.ST) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 58.75 (-0.15)

Diös Fastigheter ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 57.50 kroner. Videre oppgang til 64.67 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 57.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10.   Norway Royal Salmon ASA(NRS.OL) - 10. jan 2019. Siste sluttkurs: 178.2 (1.6)

Norway Royal Salmon ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 174 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 174 kroner vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.