An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Børsen inviterer andre til å by

Arctic Securities hyret inn.

Onkel Skrue-statuett på Oslo Børs - Foto: Scanpix

Onkel Skrue-statuett på Oslo Børs - Foto: Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
4. januar 2019 - 10.01
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har med bakgrunn i kjennskap til at det også finnes andre relevante aktører som ikke deltok i den kompakte auksjonen som ble avholdt i desember, besluttet å invitere til en prosess hvor aktørene som er interessert får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS, går det frem av en melding fredag. 
Prosessen vil foregå nå i januar, og ha som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske markedet.

Det vil bli avholdt møter med Euronext og andre interessenter før styret vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene. Styret i Oslo Børs VPS har engasjert Arctic Securities til å bistå i arbeidet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.