Børs og finans

Børsen inviterer andre til å by

Arctic Securities hyret inn.

Onkel Skrue-statuett på Oslo Børs - Foto: Scanpix

Onkel Skrue-statuett på Oslo Børs - Foto: Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
4. januar 2019 - 10.01

Styret i Oslo Børs VPS Holding har med bakgrunn i kjennskap til at det også finnes andre relevante aktører som ikke deltok i den kompakte auksjonen som ble avholdt i desember, besluttet å invitere til en prosess hvor aktørene som er interessert får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS, går det frem av en melding fredag. 
Prosessen vil foregå nå i januar, og ha som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske markedet.

Det vil bli avholdt møter med Euronext og andre interessenter før styret vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene. Styret i Oslo Børs VPS har engasjert Arctic Securities til å bistå i arbeidet.