Børs og finans

Sjefstrateg ser likevel en del skyer på himmelen

Danske Bank øyner endelig løsning på handelskrigen

Christian Lie. Foto: Danske Bank.

Christian Lie. Foto: Danske Bank.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. januar 2019 - 13.02

Signaler fra både president Donald Trump og mer pålitelige kilder - slik Nordea formulerte det i dagens morgenrapport - forteller om fremgang i handelsforhandlingene mellom Kina og USA.

- Optimisme knyttet til positivt utfall av handelsforhandlingene bringer noe mer stabilitet inn i markedene, og en løsning kan gi en etterlengtet positiv impuls til den økonomiske utviklingen, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management til Hegnar.no.

Viktig deadline: 2. mars

Han mener det er et positivt tegn at samtalene fortsetter inn i den tredje dagen.

- Partene har funnet noen temaer de kan forhandle videre på, selv om det er lite sannsynlig at det kommer noe mer konkret ut av det som pågår nå, fortsetter Lie.

Han viser til at samtalene i denne omgang foregår på et lavere diplomatisk og politisk nivå.

- Men det er positivt at amerikanerne blant annet har sendt representanter for departementene jordbruk, energi og finans. Det viser at de kanskje er mer innstilt på å gå i detaljer enn tidligere, forteller sjefstrategen.

Det første signalet om et mulig toppmøte kan ifølge Lie være at Trump muligens skal møte Kinas visepresident under World Economic Forum i Davos 22.-25. januar.

- Det kan kanskje igangsette en prosess som kan gi en intensjonsavtale innen 2. mars, før en evt. eskalering av tariffene, sier han.

Ser flere argumenter for

Danske Bank ser nå flere argumenter for at Kina og USA vil lande en handelsavtale.

- Det viktigste er at Trump stiller med svakere forhandlingskort enn tidligere, da amerikansk økonomi og amerikanske aksjemarkeder var i medvind. Amerikansk økonomi generelt og amerikanske aksjemarkeder spesielt viser nå store svakhetstegn. Og er det én ting Trump er avhengig av for å bli gjenvalgt, er det nettopp en sterk amerikansk økonomi og at børsene ikke faller så mye, forklarer Lie.

- Et annet viktig punkt er at mange vippestater er rammet av kinesiske tariffer på import av jordbruksvarer og naturgass, nettopp to av de sannsynligvis heteste temaene i forhandlingene. Her har Trump tydelige insentiver til å få tariffene bort, fortsetter sjefstrategen.

Ifølge Lie har presidentens oppslutning i amerikansk næringsliv vært overraskende høy i perioder.

- Det vi har sett i rapporteringen i 3. kvartal, og trolig vil fortsette å se i rapporteringen for 4. kvartal, er at flere amerikanske bedrifter nå er mer usikre på hva handelskrigen betyr for dem. De synes bildet har blitt mindre transparent. I tillegg har Trump tillatt denne nedstengningen av offentlige etater lenge nå, sier han videre.

- Kina vil også strekke seg

Men om Trump har sterkere insentiver enn før til å fremforhandle en avtale, gjelder dette ifølge Danske Bank også kineserne.

- Pilene for kinesisk økonomi peker nedover. Blant annet kom viktige PMI-indekser inn under 50 i forrige uke. Det er i kinesernes interesse å unngå ytterligere eskalering av handelskrigen, noe som vil gi ytterligere et negativt støt for økonomien, og de vil derfor også strekke seg noe lenger enn tidligere, fortsetter Lie.

Sjefstrategen har en klar formening om at svakhetstegnene for kinesisk økonomi vil fortsette inn i 2. kvartal, til vi begynner å se positive effekter av tiltak som er innført.

Et slikt tiltak kom for eksempel på fredag i forrige uke, da Kinas sentralbank varslet et kutt i bankenes reservekravrate med ett prosentpoeng. Lavere reservekrav kutter bankenes finansieringskostnader og frigjør store summer i likviditet.

- Vil helt klart løfte børsene

Om Kina og USA lander en handelsavtale, er det vel duket for ny oppgang på børsene?

- Vi ser jo at børsene reagerer med én gang på positive tegn, men mye av optimismen til forhandlingene vi ser nå er priset inn. Får vi en konkretisering, vil det gi markedene et løft - alt annet likt, svarer Lie.

Hva legger du i en konkretisering?

- Det er vanskelig å si. Handelskonflikten mellom Kina og USA er ikke det eneste usikkerhetsmomentet i dagens marked, og svakheten i verdensøkonomien vil fortsette, selv om vi skulle få en avtale, presiserer sjefstrategen.

- Men får vi en avtale, vil fokuset igjen skifte over på Federal Reserve. Årsaken til at sentralbanken var såpass «duete» (i motsetning til «haukete», red. anm) sist, var nettopp turbulensen i markedene. Får vi børsoppgang som følge av en handelsavtale, vil retorikken fra Fed sannsynligvis bli mindre «duete», legger han til.

I fasen børsene er inne i nå, mener Lie at en handelsavtale «helt klart» vil gi børsene et løft.

- Men vi ser fortsatt en del skyer på himmelen, minner han om.

- Risikoen skal gi avkastning

Dagens marked må være ganske utfordrende å manøvrere i for en investor?

- Det er det. Men de fleste investorer i aksjemarkedet har en langsiktig horisont. Vi ser veldig sjelden negativ avkastning på børsene to år på rad, med mindre vi er inne i en resesjon. Vi har en klar formening av at resesjon vil inntreffe verken for USA eller verdensøkonomien i 2019. Derfor tror vi aksjemarkedet kan gi positiv avkastning i 2019, men vi er noe mer bekymret for 2020, forteller sjefstrategen.

Hvorfor?

- I amerikansk økonomi vil effektene av Trumps finanspolitikk bli borte. Samtidig vil Fed - i våre øyne - hevet renten to ganger til, svarer Lie, og viser til at markedet priser inn en større sannsynlighet for rentekutt.

- Fra investors ståsted er det lett å bli redd stygge overskrifter i perioder med kursfall. Vi ser for eksempel at volatiliteten i 2018 mer var på linje med historisk gjennomsnitt sammenlignet med dansen på roser året før. De fleste investorer må smøre seg med tålmodighet og være forberedt på turbulens. De må ikke glemme risikopremien - at det over tid er risikoen som skal bidra til avkastning, avslutter Danske Bank-strategen overfor Hegnar.no.