Børs og finans

Dtac og CAT inngår forlik

Telenors thailandske datterselskap, Dtac, har inngått et forlik.

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
10. januar 2019 - 06.58

Telenors datterselskap i Thailand, dtac, har i dag kommet til enighet om et forlik med CAT Telecom Public Company Limited («CAT») knyttet til tvister mellom selskapene, opplyses det i en melding.

Ut ifra avtalen som er inngått vil dtac betale 9,51 milliarder thailandske bath, tilsvarende cirka 2,5 milliarder kroner til CAT.

Avtalen er ifølge meldingen med forbehold om godkjennelse av dtac’s generalforsamling i 2019.

«Gjennom en 27 år lang konsesjonsperiode har dtac og CAT hatt en mengde tvister, primært relatert til uenigheter rundt tolkingen av innholdet i konsesjonsavtalen. Den største av disse tvistene har blitt omtalt i Telenors årsrapport tilbake til 2014. Dagens forlik vil lukke alle sakene bortsett fra to og vil hindre partene fra å fremme nye krav relatert til konsesjonsavtalen. De to sakene som ikke inngår i avtalen med CAT er to industritvister relatert til fordeling av inntektene mellom dtac og CAT i tillegg til omkostninger på samtrafikk. Telenor har opplyst om begge sakene i årsrapporten for 2017», heter det.

Telenor har tidligere gjort avsetning på rundt 0,4 milliarder kroner for noen av tvistene som nå inngår i avtalen mellom dtac og CAT. Det overskytende beløpet på rundt 2,1 milliarder kroner vil bli avsatt i Q4 2018 som «Andre inntekter og kostnader»

Dtacs betaling til CAT vil ifølge meldingen skje avdragsvis. Første innbetaling på 6,8 milliarder thailandske bath, rundt 1,8 milliarder kroner, vil skje så fort forliket blir godkjent av dtacs generalforsamling.

Det resterende beløpet vil bli betalt i mindre avdrag etter hvert som de forskjellige rettssakene blir trukket fra retten.

Les hele meldingen her.