Børs og finans

Equinor får første tillatelse til lagring av CO2

Equinor er tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Troll A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Artikkel av: NTB
11. januar 2019 - 13.16

Den norske petroleumsgiganten søkte om utnyttelsestillatelse nummer 1 sammen med samarbeidspartene Shell og Total. Tillatelsen gjelder et undersjøisk reservoar til lagring av CO2.

Prosjektet har navnet Northern Lights, og sammen skal selskapene gjennomføre forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager knyttet til en løsning med fullskala CO2-håndtering. Denne forprosjekteringen vil gi mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en investeringsbeslutning.

– Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne fram en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Utlysningen var i juli, mens søknadsfristen gikk ut i september. Equinor og samarbeidspartnere skal etter planen levere såkalt PUD – Plan for utbygging og drift i løpet av året. Det legges opp til en investeringsbeslutning i 2020/2021.

(©NTB)