Børs og finans

Equinors søknad om forlenget levetid godkjent

Åsgard A skal produsere lenger.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
28. januar 2019 - 08.49

Oljedirektoratet har godkjent operatør Equinors søknad om forlenget teknisk levetid for Åsgard A innretningen i Norskehavet til 2027, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet.

Det betyr produksjon tolv år lenger enn opprinnelig antatt.

«Åsgard A er spesielt viktig i å utvinne mest mulig av de gjenværende væskereservene i Smørbukk og Smørbukk Sør, ettersom de fleste gassinjeksjonsbrønnene på disse feltene er knyttet opp til Åsgard A og er avhengig av gassinjeksjonen fra Åsgard A utover på 2020-tallet», heter det.

I tillegg vurderer rettighetshaverne nye boremål og brønner knyttet opp til Åsgard A både på kort- og lengre sikt, og blir viktige tiltak for økt utvinning.

Også andre planer for økt utvinninger under planlegging. Et prosjekt for «lavt brønnhodetrykk» er viktig og har antatt oppstart i 2022. I tillegg til utvinningen av Trestakk samt funnet «Blåbjørn» er avhengig av en forlenget levetid av Åsgard A.

Den tekniske levetiden av innretningen Åsgard A var opprinnelig basert på 20 års drift og utløper i 2019.