Børs og finans

Feds desemberheving preget av uenighet og usikkerhet

Federal Reserve anerkjente at rentepolitikken fremover er «mindre tydelig».

Foto: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Foto: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
9. januar 2019 - 21.15

Onsdag offentliggjorde den amerikanske sentralbanken et møtereferat fra sentralbankens rentekomité (FOMC).

Her kom det frem at Fed ser på rentepolitikken fremover som «mindre tydelig».

Når Fed hevet renten i USA fra 2,00-2,25 prosent til 2,25-2,50 prosent i midten av desember skal det ha vært uenighet blant komité-medlemmene.

Enkelte av FOMC-medlemmene skal ha påpekt at mangelen på inflasjonspress argumenterer mot den vedtatte rentehevningen i desember.

Noen medlemmer mente at den tiltakende volatiliteten i finansmarkedene og bekymring for den globale veksten gjorde «størrelsen på og timingen av fremtidige innstramninger mindre tydelige enn tidligere», ifølge referatet.

Fra å ha guidet fire rentehevinger for bare noen måneder siden, ble Feds formulering endret til «noen ytterligere gradvise hevinger», noe som må tolkes «duete».

Hele referatet

Amerikanske statsobligasjoner

Yielden på de korte amerikanske statsobligasjonene trakk seg tilbake onsdag, mens de lange rentene steg.

2-åringen gikk tilbake 4,5 basispunkter til 2,545 prosent.

10-åringen steg med 0,3 basispunkter til 2,735 prosent.

30-åringen yielder onsdag 3,032 prosent, noe som er en oppgang på 2,4 basispunkter fra dagen før.

Rentekurven er fortsatt invertert med 1-åringen (2,626 prosent) høyere enn både 2-åringen (2,590 prosent), 3-åringen (2,569 prosent) og 5-åringen (2,580 prosent).