An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Oppkjøp i boks

Orkla er i mål med pizza-oppkjøp.

Artikkel av: Martine Holøien
17. januar 2019 - 11.49

Det endelige resultatet av tilbudet viser at mottatte aksepter, sammen med aksjer kjøpt av Orkla i markedet, utgjør ca 98,59 prosent av samtlige aksjer og stemmer i Kotipizza, går det frem av en børsmelding torsdag.

Samtlige betingelser, herunder betingelsen om oppnåelse av mer enn 90 prosent av samtlige aksjer og stemmer i Kotipizza, er nå oppfylt, heter det i meldingen.

Videre går det frem at Orkla har til hensikt å oppnå 100 prosent eierandel i Kotipizza, hvilket medfører at det nå iverksettes en etterfølgende tilbudsperiode samt tvangsutløsningsprosess for de gjenværende Kotipizza-aksjene.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.