Børs og finans

Slipper skatteregning på 50 millioner kroner

Mårten Rød - bildet er hentet fra Kapital

Mårten Rød - bildet er hentet fra Kapital

Artikkel av: Martine Holøien
11. januar 2019 - 13.05

Mårten Rød har vunnet en ankesak mot staten og slipper å betale en skatteregning på over 50 millioner kroner, ifølge DN.

- Vi er fornøyde, sier Sverre E. Koch, som er Røds advokat, etter dommen i Borgarting lagmannsrett, til avisen.

Dette er den siste saken i kjølvannet av konkursen i Marine Subsea i 2010. Skatt øst hadde anket inn saken for lagmannsretten, med krav om skatt og straffeskatt på 50 millioner kroner. Rød tilkjennes også 275.325 kroner i saksomkostninger, skriver DN.

Sommeren 2016 vedtok Skatteklagenemnda å skjønnsmessig skattlegge Rød for en aksjegevinst på 117 millioner kroner, noe som utløste en restskatt og tilleggsskatt på til sammen 50 millioner kroner.