An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Solstad med gigantnedskrivning etter refs fra Finanstilsynet

Solstad Offshore nedskriver flåten med 850 millioner kroner etter en test på verdifall, kommer det frem i en børsmelding onsdag kveld.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Artikkel av: Didrik Westby
23. januar 2019 - 20.35
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Den 20. desember kom det frem at Finanstilsynet hadde gjort en kontroll av enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Solstad Offshore.

Kontrollen endte med pålegg om en test av verdiene til skipene ved utgangen av tredje kvartal.

Selskapet har nå kommet frem til at flåten må nedskrives med 850 millioner kroner for Q3.

Ifølge meldingen kommer nedskrivningen primært av to faktorer. Det ene er utsatt oppgang i markedet, og den andre er økt kapitalkostnad (WACC). 

Nedskrivningen vil øke tapet de første ni månedene av året fra 1,79 milliarder kroner til 2,64 milliarder kroner. 

I Q4 rapporten vil de reviderte Q3 tallene fremlegges.

Det fremkommer også av meldingen at en ny nedskrivning for Q4 kan komme. 

Selskapet peker på flere indikatorer for utsatt oppgang i markedet og fall i oljeprisen i Q4 som årsaker som kan føre til ny nedskrivning. Disse beregningene er ikke ferdige og en ny nedskrivning vil sette egenkapitalen i fare, skriver selskapet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.