Børs og finans

Bakgrunnen er nye skatteregler

To av Norges best betalte toppledere flytter til Singapore

Sjefsduoen i tankrederiet DHT Holdings har tjent over 200 millioner siden 2013. Nå flytter de fra Oslo til Singapore. 

Artikkel av: Are  Strandli
4. januar 2019 - 15.28

Tankrederiet DHT Holdings er registrert på Bermuda og notert på børsen i New York, men drives fra Oslo - nærmere bestemt fra leide kontorlokaler i Haakon VIIs Gate 1, et bygg som eies av skipsreder Arne Blystad.

Fra lokalene i syvende etasje har selskapets to norske toppsjefer Svein Moxnes Harfjeld og Trygve Munthe siden 2010 styrt rederiet med stødige hender gjennom både oppturer og nedturer - inntil nå. 

Fremover skal Harfjeld og Munthe, som i flere år har vært blant Norges best betalte toppsjefer, styre skuta fra Singapore, ifølge en fersk melding fra rederiet. 

Skatteendring

«Relokaliseringen følger endringer i skattelovverket i Norge fra 2019 som gjelder skattemessig opphold for selskaper dannet utenfor Norge», heter det i meldingen.  

Den nye lovgivningen tar hensyn til tilstedeværelsen for den daglige ledelsen, samt plasseringen til ledelsen og kontrollen på styret, opplyses det. Rederiet vil fortsatt være registrert på Bermuda.

Selv om toppledelsen flytter til Singapore, vil det fortsatt være DHT-aktivitet i Haakon VIIs Gate 1.

Funksjoner innen finans-, regnskap, investorrelasjoner, chartering og operations vil være til stede i Oslo.

Singapore-kontoret vil huse ledelsen, chartering, operations, nybyggtilsyn og teknisk ledelse. 

BW Group, selskapets største aksjonær, er fra før basert i Singapore. 

Godt betalt

Svein Moxnes Harfjeld og Trygve Munthe har i flere år vært blant Norges desidert best betalte toppsjefer.

I 2017 tjente duoen rundt 16,4 millioner kroner hver etter at en bonus på en million dollar for resultatet i 2016 er omregnet til norske kroner med dagens valutakurs.

Året før tjente de rundt 33 millioner kroner hver, og i 2015 var lønnen som inkluderer bonus og aksjeverdibasert avlønning i morselskapet, på totalt 70 millioner kroner.

Tilsammen har de to rederitoppene tjent rundt 205 millioner kroner i femårs-perioden fra 2013 til 2017.

I tillegg har de mottatt massivt med aksjer fra morselskapet i perioden.

Analytiker-favoritt

Flere analytikere har rederiet som en av sine favoritter i tanksektoren.

Både Pareto, Kepler Cheuvreux, Clarksons Platou og Arctic Securities har kjøpsanbefalinger på aksjen i forkant av at IMO innfører nye krav knyttet til svovelinnhold i drivstoffet i 2020. 

DHT jobber med å installere scrubbere på brorparten av skipene, og venter at dette potensielt kan gi super-profitt når de nye reglene trer i kraft. 

Kursmålene varierer mellom 6,4 og 10 dollar pr. aksje.

Aksjen ble sist omsatt for 4,11 dollar i New York. 

Dersom analytikerne får rett, kan Moxnes og Harfjeld se frem til en hyggelig kursøkning på aksjene sine i tillegg til en grei lønn.