Børs og finans

Flere grunner til å være optimist

Analytiker er bull på supplymarkedet i Nordsjøen

Clarksons Platou Securities deler det positive synet til Spetalens offshore-topp når det gjelder den kommende sommersesongen.

De deleide supplyskipene World Pearl (t.v.) og World Diamond ligger i opplag i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

De deleide supplyskipene World Pearl (t.v.) og World Diamond ligger i opplag i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
15. februar 2019 - 14.08

- Standard Drilling venter et oppsving i PSV-markedet i Nordsjøen gjennom våren og sommersesongen 2019.

I forbindelsen med fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal, ga styreleder Martin Nes i Øystein Stray Spetalens offshorerederi sterkt uttrykk for optimisme i forkant av den kommende sommersesongen i markedet for plattform forsyningsskip (PSV).

Analytiker Turner Holm i Clarksons Platou Securities mener det er flere grunner til å være optimistisk til årets sommersesong i Nordsjøen.

«Sommersesongen 2018 skuffet ettersom fartøy migrerte til regionen og høyspesifikasjons fartøy ble spekulativt reaktivert, men det motsatte kan bli tilfelle i 2019», skriver han i en kommentar til Standards kvartalstall.

Ifølge Clarksons Platou er det 13 fartøy som forlater regionen de neste månedene, og kun tre som kommer inn. Det tilsvarer en nettonedgang i tilbudet på 10 båter.

«Videre burde den betydelig tynnere listen av høykvalitets fartøy i opplag, føre til færre reaktiveringer i år, mener vi».

Kombinert med høyere etterspørsel som følge av flere flyterigger på kontrakt, venter meglerhuset at både periode- og spotrater skal stige inn i andre kvartal.

Positive kvartalstall

Når det gjelder kvartalstallene til Standard Drilling som har en flåte på fem heleide og 12 deleide PSV-er, mener Holm at de totalt sett var positive.

Han viser til at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 0,3 millioner dollar representerte en liten bedring fra kvartalet før til tross for at rederiet beveget seg inn i den tøffe vintersesongen.

Høyere utnyttelse og rater for de heleide PSV-ene førte til en betydelig økning i inntjeningen på kvartalsbasis, påpeker Holm.

«Disse fartøyene rullet over på kontrakter med høyere rater, noe som representerer det faktum at tilbudet av høyspesifikasjonskapasitet er i ferd med å bli begrenset i Nordsjøen», skriver han.

Dypt undervurdert aksjekurs

Alle rederiets fem heleide PSV-er er for tiden på lange kontrakter, men majoriteten vil bli tilgjengelige allerede ved inngangen til andre kvartal, det vil si akkurat når Clarksons Platou venter høyere rater.

Selv med en sterk forventning om høyere rater, mener imidlertid meglerhuset at aksjekursen til Standard Drilling omtrent ikke impliserer rateøkninger i det hele tatt, noensinne.

For å forsvare snittverdien på rundt 8,1 millioner dollar per PSV som er priset inn i aksjen, estimerer Clarksons-analytikeren at fartøyene i sin gjenværende levetid må oppnå rater på 11.800 dollar per dag.

Perioderatene i Nordsjøen ligger til sammenligning på rundt 11.200 dollar per dag for øyeblikket, ifølge Clarkson Platou.

I tillegg representerer den impliserte verdien på 8,1 millioner dollar for de store PSV-ene og 2,9 millioner dollar for de mellomstore PSV-ene en betydelig rabatt sammenlignet med nåværende annenhåndsverdier, mener Holm som ser potensial for et solid kurshopp.

«Vi fortsetter å se på Standard Drilling som dypt undervurdert og gir aksjen en kjøpsanbefaling med et kursmål på 1,85 kroner», skriver han.

Fra dagens aksjekurs på 1,14 kroner, ser Holm en potensiell oppside på rundt 62 prosent.