Børs og finans

Bedre tall fra Resurs Bank

Foto: Creative Commons. Hentet fra Resurs Banks hjemmesider.

Foto: Creative Commons. Hentet fra Resurs Banks hjemmesider.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
5. februar 2019 - 08.44

Resurs Bank melder om et resultat etter skatt på 570 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2018, mot 549 millioner svenske kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 743 millioner svenske kroner, opp fra 710 millioner svenske kroner. 

Driftsinntektene beløp seg til 1.692 millioner svenske kroner,  mot 1.502 millioner svenske kroner. 

Kjernekapitalandelen var 13,4 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 13,6 prosent i samme kvartal i fjor.

Tap på utlån utgjorde 2,0 prosent i perioden, sammenlignet med 1,9 prosent.