Børs og finans

Danske Bank tjente 2,3 mrd. i Norge

Svekket både topp- og bunnlinje.

Trond Mellingsæter - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Trond Mellingsæter - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
1. februar 2019 - 11.05

Danske Bank Norge melder om et resultat etter skatt på 2.344 millioner kroner i 2018, mot 2.513 millioner kroner året før.

Resultatet før skatt var på 3.151 millioner kroner, mot 3.197 millioner kroner i 2017, mens driftskostnadene endte på 3.041 millioner kroner, mot 2.791 millioner kroner.

Resultatet før nedskrivninger på utlån utgjorde 3.709 millioner kroner, mot 4.106 millioner kroner året før. De totale inntektene beløp seg til 6.750 millioner kroner, sammenlignet med 6.897 millioner kroner året før.

Tre faktorer primært

At bunnlinjen har svekket seg, henger ifølge banksjef Trond F. Mellingsæter primært sammen med tre faktorer:

- Inntektene fra handelsaktivitetene våre under pari, noe vi så at de fleste finanshusene også hadde utfordringer med. For det andre må man se på utviklingen innen NIBOR de siste månedene, altså pengemarkedsrenten mellom bankene, sier han til Hegnar.no.

- Marginene innen personmarkedet var under press i store deler av 2018 og NIBOR steg en del uten at vi satt opp våre renter tilsvarende. Dette påvirket igjen netto renteinntekter. For det tredje har vi blitt flere ansatte gjennom 2018, noe som påvirker driftskostnadene, forklarer Mellingsæter.

Utfordrende periode

For 2018 som helhet steg netto renteinntekter med fem prosent, fra 5.251 millioner kroner i 2017 til 5.529 millioner kroner nå.

- Fasit etter 2018 viser at vi i Danske Bank har lagt bak oss 12 stødige og solide måneder, og at vi har kommet oss gjennom en utfordrende periode på en meget god måte. Det er også svært gledelig å se at farten øker på mot slutten av året, kommenterer banksjefen.

Han viser til at renteinntektene for 2018 totalt er opp over fem prosent mens utlånsvekst annualisert på personalmarkedssiden i 4. kvartal er på hele 12 prosent.

- For året ser man også at utviklingen med hensyn til innskudd går i riktig retning. Videre er nedskrivninger på utlån kraftig ned, noe som selvsagt er positivt, sier Mellingsæter til Hegnar.no.

Det er ikke ifølge banksjefen til å stikke under stol at 2018 har vært utfordrende som følge av Estland-saken.

- Gjennom denne perioden var det viktig for Danske Bank å vise omverdenen - fra investorer til kunder - at vi evnet å fremdeles fokusere på det gode, daglige bankhåndverket (..), sier Mellingsæter.