Børs og finans

Elkem-aksjen går amok

- Lettelsesrally, sier Jarle Sjo.

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Jarle Sjo. Foto: DNB.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. februar 2019 - 14.26

Elkem la tidligere i dag frem tall som viste et kraftig fall i inntjeningen i 4. kvartal.

Likevel stiger aksjen kraftig på Oslo Børs.

Oppgangen er i skrivende stund på friske 13,9 prosent til 25,86 kroner.

- Meget bra utbytte

Styret legger ikke skjul på at svakere sentiment, spesielt i Kina, rammet inntjeningen i kvartalet.

Salgspriser og volumer i Kina ble påvirket av lavere etterspørsel og flere avbrudd for vedlikehold.

- De utfordrende markedsforholdene tatt i betraktning, var resultatet relativt sterkt, skriver styret.

Dette er en oppfatning markedet ser ut til å dele.

- Guidingen for Kina er nok bedre enn fryktet. I tillegg er utbyttet meget bra, skriver Leif Eriksrød i en e-post til Hegnar.no.

Han forvalter Alfred Berg Gambak, som er åttende største aksjonær i selskapet, med sine 0,99 prosent.

5.759.489 aksjer betyr at aksjefondets Elkem-verdier har steget over 18,1 millioner kroner i løpet av dagen.

Styret foreslo for øvrig et utbytte på 2,60 kroner per aksje, tilsvarende 45 prosent av resultatet for 2018.

- Markedet er lettet

Jarle Sjo konkluderer med at Elkems resultater for 4. kvartal var på linje med forventningene.

- Driftsresultatene var noe svakere enn analytikerne hadde forventet, men justert for engangskostnader var resultatene bedre, skriver han i en e-post til Hegnar.no.

Sjo forvalter DNB Norge, som faktisk er nest største aksjonær i Elkem, med sine 2,63 prosent av aksjene.

15.294.698 aksjer betyr at aksjefondets Elkem-verdier har steget over 48,1 millioner kroner i løpet av dagen.

- Selskapet sier i tillegg at markedsprisene har stabilisert seg i 1. kvartal, og at de venter høyere priser etter 1. kvartal. Etter svake tall fra Norsk Hydro tror jeg markedet er lettet over resultatene, fortsetter Sjo.

- Selv om 1. kvartal blir svakt, er markedet fornøyd med de positive uttalelsene fra ledelsen om 2019, legger han til overfor Hegnar.no.

Blant disse uttalelsene har Elkem et mål om å redusere kostnadene med 500 millioner kroner i løpet av inneværende år.