Børs og finans

Tegningsretter og tall

Hva er riktig aksjekurs i Norwegian nå?

I dag gikk Norwegian eks tegningsretter, men hvor er det blitt av dem? Og hva er «riktig» aksjekurs? (Korrigert)

Foto: Hegnar.no

Foto: Hegnar.no

Artikkel av: Stein Ove Haugen
20. februar 2019 - 14.05

Antallet aksjer i Norwegian før emisjonen var 45.437.059. Med to tegningsretter pr. aksje gir det dobbelt så mange tegningsretter og til syvende og siste tre ganger så mange aksjer.

HBK Holding, som kontrolleres av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder Halvor Kise og deres respektive familier, har solgt 10.413.849 tegningsretter for tilsammen 156,3 millioner kroner.

Men hvor er det blitt av de 80.457.469 øvrige tegningsrettene? Det er ikke blitt omsatt noen over Oslo Børs enda.

Noen vil bli omsatt på Oslo Børs, mens andre vil bli benyttet til å tegne nye aksjer til en kurs på 33 kroner. Fordelingen her vet vi ikke enda.

Tegningsrettene noteres på Oslo Børs fredag 22. februar, men hva kursen vil bli er fremdeles også for tidlig å si. Dagens aksjekurs på Norwegian gir imidlertid en pekepinn.

Ny aksjonær til hvilken pris? 

På dagens laveste på 54 kroner mente markedet at de to tegningsrettene var verdt 21 kroner hver. For aksjonærene som satt med aksjen i går utgjør det en verdi på 96 kroner, mens aksjen tirsdag sluttet på 91 kroner.

Blir kursen på tegningsretten 15,01 kroner, slik noen har forpliktet seg til å betale, kan man imidlertid bli ny Norwegian-aksjonær for 48,01 kroner.

Og hvis prisen på tegningsrettene blir 5 kroner, som er den kursen kanskje Trygve Hegnar ville slått til på, kan man bli ny aksjonær i Norwegian for en pris på 38 kroner.

Er 40 kroner riktig aksjekurs?

På dagens laveste aksjekurs hadde Norwegian, uten tegningsrettene som aksjonærene har fått, for øvrig en børsverdi på 2,45 milliarder kroner. Av dette utgjør aksjene i Bank Norwegian i dag 2,2 milliarder kroner. Da er flyselskapet bare verdt 250 millioner kroner.

Med 3 milliarder kroner i frisk egenkapital gir dagens laveste børsverdi da en verdi på 5,45 milliarder kroner. Fremdeles holder vi verdien av tegningsrettene utenfor, da disse er gitt til aksjonærene.

Med det nye antallet aksjer gir det en aksjekurs på Norwegian etter emisjonen på 40 kroner.

Følg aksjekursen i Norwegian

Flere Norwegian-nyheter