Børs og finans

Konsumprisene overrasker

Lavere kjerneinflasjon enn ventet.

Julehandel på Karl Johan. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Julehandel på Karl Johan. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. februar 2019 - 08.13

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 2,1 prosent i samme periode, viser nye tall fra SSB.

I desember var 12-månedersendringen 3,5 og 2,1 prosent for hhv. KPI og KPI-JAE.

DNB Markets hadde på forhånd ventet at kjerneinflasjonen steg til 2,4 prosent på årsbasis - på linje med konsensus.

Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, mens KPI-JAE falt 0,7 prosent.

Mat og drikke

Hovedårsaken til nedgangen i 12-månedersveksten (for KPI) var prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

- Dette må ses i sammenheng med endring i avgifter fra nyttår av, både i år og fjor. I fjor var det en økning i sjokolade- og sukkervareavgiften samt i avgiften på alkoholfrie drikkevarer, mens det i år var en reduksjon i sjokolade og sukkervareavgiften fra nyttår, sier SSB-rådgiver Kristian H. Myklatun.

Prisutviklingen på drivstoff og smøremidler bidro også til redusert 12-månedersvekst.

Klær og sko

Januarsalg for klær og sko bidro ifølge SSB mest til månedsendringen i KPI.

- Prisene på klær gikk ned 12,3 prosent fra desember til januar. Videre bidro også januarsalg på møbler, og konsumgruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk samlet ned 10,9 prosent fra desember til januar, forklarer Myklatun.

Kraftprisene fortsatte å klatre oppover i januar, og bidro til å dempe nedgangen i KPI.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 3,7 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Les mer her.

Olje og fisk

Produsentprisindeksen (PPI) steg 0,3 prosent fra desember til januar.

Fisk, strøm og råolje var de viktigste bidragsyterne.

På årsbasis er produsentprisene opp 4,9 prosent.

Les mer her.