Børs og finans

Venter snarlig overskudd

Kraft Bank vil nærme seg milliarden i år

Etter at 2018 gikk over all forventning, har Bjørn Maaseide og Kraft Bank satt seg nye mål. Overskudd ventes før sommeren.

Bjørn Maaseide - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Bjørn Maaseide - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
8. februar 2019 - 09.12
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Da Bjørn Maaseide og banksjef Svein Ivar Førland ga en presentasjon av den nye banksatsingen, Kraft Bank, for investorer i januar i fjor var det uttalte målet å nå et utlånsvolum på 138 millioner kroner innen utgangen av 2018.

Det ble fort klart at dette målet var altfor beskjedent, og allerede i oktober var dette passert.

Rapporten for fjerde kvartal som ble publisert torsdag, viser at det samlede utlånsvolumet ved årsskiftet var på 362 millioner kroner.

Målet for 2019 var tidligere å nå 633 millioner kroner i utlån, men nå er dette jekket opp.

- Banken forventer fortsatt god pågang av kunder. Ny målsetning for utlånsvolum per årsslutt 2019 er i overkant av 900 millioner, heter det i kvartalsrapporten.

For å være i stand til å møte den kraftige etterspørselen, måtte banken åpne for innskudd fra kunder i november - hele fem måneder tidligere enn planlagt, og banken skriver i den ferske rapporten at innskudd med tiden vil bli den viktigste kilden til finansiering.

Ved årsskfitet hadde banken mottatt innskudd på totalt 173 millioner kroner.

Fjerde kvartal endte med et tap på 2,7 millioner kroner, men allerede i løpet av første halvår i år ventes det overskudd.

Stort refinansieringsbehov

Forretningsmodellen til Kraft Bank er å tilby refinansiering av lån med pant i bolig og usikrede lån til personer som på grunn av utfordrende økonomi og betalingsproblemer ikke får refinansiert i ordinær banker.

Etterspørselen etter slike tjenester har vist seg å være stor.

- Vi har lenge ment at den store økningen i forbrukslån blant nordmenn ville øke behovet for refinansiering hos kunder som får økonomiske utfordringer. Men dette kommer raskere enn vi forventet, uttalte adm.dir. Svein Ivar Førland i Kraft Bank til Hegnar.no i desember.

Det er imidlertid mange banken ikke har mulighet til å hjelpe, ifølge den tidligere sjefen i Sandnes Sparebank.

- Av de henvendelsene vi mottar kan vi hjelpe ca. én av ti kunder, sa han.