Børs og finans

Profilerte investorer er bull

Lynraskt millionoverskudd for ADS Crude Carriers

Alle rederiets tre råoljetankere var klare til å høste da markedet svingte opp i høst. Fremover tallene bli enda hyggeligere.

ADS Eagle. Foto: ADS Crude Carriers.

ADS Eagle. Foto: ADS Crude Carriers.

Artikkel av: Are  Strandli
27. februar 2019 - 08.42

Allerede i sitt første kvartal med full drift tjente det Arendal-baserte tankrederiet ADS Crude Carriers gode penger.

Rederiets tre 2002-bygde råoljetankere av typen VLCC – Very Large Crude Carrier – oppnådde inntekter på 10,5 millioner dollar i kvartalet etter å ha seilt inn 24.600 dollar i snitt pr. dag.

Det ga et driftsresultat på 2,6 millioner dollar, og et resultat etter skatt på 2,2 millioner dollar.

Av VLCC-ene «ADS Stratus», «ADS Serenade» og «Front Page»  som i andre halvår skal utstyres med scrubbere, opererte de to førstnevnte i spotmarkedet, mens «Front Page» som skal døpes om til «ADS Eagle» var leid ut på en time charter-kontrakt som varer til mars 2019.

For innværende kvartal har rederiet booket 80 prosent av de tilgjengelige dagene til en gjennomsnittlig time charter-ekvivalent rate på 25.000 dollar dagen, noe som dermed tegner konturene av nok et lønnsomt kvartal.

Skipene ble kjøpt av John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance i fjor sommer for 22,5 millioner dollar pr. stykk. Frontline står fortsatt for driften.

Velkjente aksjonærer

Arctic Securities var våpendrager da rederiet hentet inn 58 millioner dollar, tilsvarende rundt 450 millioner kroner, til finansieringen.

Det er også tilknyttet gjeld på 10 millioner dollar pr. skute gjennom en lånefasilitet med Fredriksen-selskapet Sterna Finance.

Gjennom emisjonen ble Ship Finance rederiets største eier med vel 17,2 prosent av aksjene.

Videre kom en rekke velkjente investorer inn på eiersiden. Trond Mohn var med innledningsvis med en betydelig eierandel, men ifølge den seneste aksjonærlisten er denne enten solgt eller kraftig redusert.

Andenæs-familien har i løpet av det siste halve året kjøpt seg ytterligere opp, og sitter nå med 6,2 prosent av aksjene, mens Solon-topp Simen Thorsen fortsatt sitter med sin post på én million aksjer, tilsvarende 4,3 prosent av selskapet.

Stjerneforvalter Martin Mølsæters fond First Generator, Wilhelmsen-selskap Skis As Tudor, Jacob Hatteland og Yuhong Jin Hermansen, en av Norges rikeste kvinner, er også blant selskapets største aksjonærer.

Opportunistisk investering

Ship Finance beskrev investeringen i ADS Crude Carriers da selskapet la frem tall for andre kvartal 2018.

- Dette er en opportunistisk finansiell investering hvor en del av salgsprovenyet har blitt reinvestert, skrev selskapet i rapporten.

- Vi tror vi er nært et bunnpunkt i forretningsyklusen for tankskip, med begrenset nedside til de nåværende skrapeverdiene. Vår investering som aksjonær i ADS kan derfor gi oss et betydelig oppsidepotensial med veldig lav risikoeksponering på slutten av disse fartøyenes kommersielle liv, het det videre.

Ved å installere scrubbere anser ADS Crude Carrier seg som «godt forberedt til å utnytte de relative besparelsene i drivstoffkostnader som det venter å dra fordel av fra 1. januar 2020 og de første årene etter implementeringen av IMO2020».

Midler fra sommerens emisjon vil benyttes til å finansiere srubberinstalleringene som er planlagt til tredje og fjerde kvartal i år.

Venter dynamisk marked

Om utsiktene for 2019 skriver rederiet at markedet sannsynligvis vil bli påvirket av atferd i forkant av innføringen av IMO-reguleringene.

Det ventes et massivt antall skip som midlertidig vil gå ut av markedet for å få installert scrubber i andre halvår, noe som kan gi høyere rater.

«VLCC-markedet er ventet å forbli dynamisk gjennom 2019», er konklusjonen.

ADS Crude Carrier er notert på Oslo Børs’ markedsplass Merkur Market der det prises til 468 millioner kroner, basert på tirsdagens sluttkurs på 20 kroner.

Foreløpig er det kun Arctic Securities og Cleaves Research som har dekning på aksjen. Arctic har tidligere vært ute med et kursmål på 50 kroner, noe som gjør rederiet til en kandidat for dobling og vel så det.