Børs og finans

Milliardsmell for Solstad Offshore

Skriver ned skipsverdiene med 2,0 milliarder i fjerde kvartal. 

Normand Seven, supplyskip eid av Solstad Offshore - Foto: Finansavisen

Normand Seven, supplyskip eid av Solstad Offshore - Foto: Finansavisen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
28. februar 2019 - 15.25

Solstad Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 3.069 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, mot minus 1.149 millioner kroner i tilsvarende periode året før. 

Resultatet per aksje ble minus 10,6 kroner, mot minus 3,8 kroner i 2017. 

Før skatt endte resultatet på minus 3.069 millioner kroner, mot minus 1.143 millioner kroner i 2017.

Selskapet skriver ned verdiene på skipene med 2.046 millioner kroner i kvartalet, og 2.896 millioner kroner for hele året, skriver selskapet i kvartalsrapporten. 

Ikke bærekraftig

- En stor del av nedskrivningene er relatert til de eldste og minste skipene i flåten, hvor selskapet stiller spørsmål med skipenes inntjeningskapasitet selv i et normalisert marked, heter det. 

Solstad Offshore opplyser at det ved utgangen av året har en negativ egenkapital på 631 millioner kroner. 

- Friskmeldingene av markedet går sakte og ratene er ikke på et bærekraftig nivå, uttaler selskapet.  

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble minus 2.308 millioner kroner, sammenlignet med minus 592,9 millioner kroner året før.

EBITDA endte på 247,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 250,1 millioner kroner i 2017. 

Driftsinntektene beløp seg til 1.192 millioner kroner, mot 1.096 millioner i 2017. 

Solstad Offshore har problemer med å betjene gjelden, og har som følge av det inngått avtaler med enkelte av kreditorene om bli fritatt for avdrag og rentebetalinger frem til 20. juni 2019, opplyses det.