An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Mistanke om ILA ved SalMar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farmings lokalitet Håbranden.

Salmar - foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Salmar - foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Artikkel av: Martine Holøien
2. februar 2019 - 10.54

Ocean Farming har fått melding om at det ved rutinemessig prøveuttak er funnet mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Håbranden i Frøya kommune, ifølge en meding fra SalMar fredag.
Lokaliteten, som inneholdt om lag en million fisk, var ferdig utslaktet den 20. januar i år. På dette tidspunktet så var produksjonsone Frøya Nord og Froan brakklagt og tomt for fisk. Den nærmeste lokaliteten ble tømt for fisk i oktober 2018 og dermed vurderes den eventuelle smitterisikoen til andre anlegg som liten, heter det i meldingen.

SalMar har 93,4 prosent av aksjene i Ocean Farming.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.