Børs og finans

Norsk forsvarsindustri får F35-oppdrag

Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway som har fått hovedansvaret.

Foto: Kongsberg Gruppen

Foto: Kongsberg Gruppen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. februar 2019 - 15.29

Norsk forsvarsindustri har blitt tildelt det europeiske ansvaret for komponentvedlikehold for flere teknologigrupper til F-35-partnerskapet. Andre land som er med er blant annet Danmark og Nederland. 

Det er Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway som har fått hovedansvaret for å bygge opp en kapasitet innenfor de tildelte komponentgruppene.

Til sammen dreier det seg om nærmere 400 reparerbare deler på kampflyet, inndelt i grupper som har innbyrdes synergier. Norge har blitt tildelt to slike grupper: en som inneholder hydromekaniske komponenter som pumper, aktuatorer og filtre, og en som inneholder våpenutløsningssystemer inkludert såkalte pylons.

Andre selskapet som er med i samarbeidet er Berget AS, Kitron AS, Techni AS, Vinghøg AS og Widerøe Technical Services AS.

- Det er veldig gledelig at Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway har fått ansvaret for komponentvedlikeholdet for flere kategorier i Europa, men vi skal huske på at det er flere små og mellomstore bedrifter som også er med i det norske vinnerlaget, sier statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet. 

- Regjeringen har arbeidet målrettet for at norsk industri skal vinne fram i konkurransen om kontrakter som understøtter til våpensystemet F-35, og det er gledelig at norsk industri har vist seg konkurransedyktig også når det gjelder vedlikeholdsoppdrag til våre nye kampfly.