Børs og finans

Ny emisjon i boks

Trøim har sikret nær tre milliarder til skipshandel

Med ny emisjon i boks, nærmer markedsverdien til 2020 Bulkers seg 1,4 milliarder kroner etter en kursoppgang på vanvittige 500 prosent. 

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
5. februar 2019 - 12.25

2020 Bulkers, tørrlastsatsingen til investor Tor Olav Trøim, har på nytt hentet penger gjennom en rettet emisjon.

Ifølge en melding tirsdag har rederiet hentet inn tre millioner dollar, tilsvarende 25,4 millioner kroner, ved utstedelse av 300.000 nye aksjer til kurs 10 dollar. 

Pengene skal benyttes til å betale verftsavdrag for de åtte tørrbulkskipene av typen Newcastlemax som rederiet har under bygging ved New Times Shipyard i Kina, samt til generelle selskapsformål.

Medregnet tirsdagens emisjon har Trøim og co hentet inn vel 72 millioner dollar, tilsvarende rundt 610 millioner kroner, i egenkapital til tørrlastsatsingen. 

I tillegg har selskapet nylig inngått en avtale om langsiktig bankfinansiering på 240 millioner dollar, eller vel to milliarder kroner, for å finansiere nybyggbyggprogrammet.

Levering av skipene er ventet mellom september 2019 og mai 2020.

Har fått kontrakt

Av en statusoppdatering datert 11 .januar fremgår det også at rederiets styre vedtatt at selskapet skal noteres på en anerkjent børs.

- Med den kostnadseffektive strukturen vi har, og gitt at vi har bestilt veldig billig i et historisk perspektiv, ser vi at vi kan ha et godt utgangspunkt for å strukturere 2020 Bulkers som et utbytte-selskap. Derfor vurderer vi en listing i USA hvor det tradisjonelt har blitt oppnådd den beste prisingen for slike «utbytte case», uttalte nyutnevnt konsernsjef Magnus Halvorsen til Hegnar.no i fjor sommer. 

Børsnoteringen er ventet å finne sted i løpet av 2019.

Videre har rederiet allerede sikret sin første kontrakt; en treårs kontrakt med et multinasjonalt konglomerat. 

- Vi har sluttet et av nybyggene til en betydelig premie sammenlignet med capesize-indeksen. I tillegg er det inngått avtale med befrakteren om overskuddsdeling for å reflektere at skipet er utstyrt med «scrubbere» og kan fortsette å seile med tungolje etter at de nye IMO-reglene trer i kraft 1. januar neste år, sa Halvorsen til Finansavisen i forbindelse med statusoppdateringen.

- Fraktkontrakten viser at de nye skipene har et betydelig inntjeningspotensial. Vi vil ha fokus på å drive med lave kostnader og komme i posisjon til at vi kan utbetale utbytte så raskt som mulig, sa han.

«In the money»

De første to skipene har en kostpris på 44,2 millioner dollar pr. stykk, mens de siste seks har en prislapp på 44,7 millioner dollar. 

I tillegg skal alle skipene utstyres med «scrubbere», noe som øker prislappen med rundt to millioner dollar pr. skip.

- Den type deal som vi klarte å gjøre da vi bestilte disse båtene er ikke mulig å gjøre lenger. Prisene har gått betydelig og betalingsbetingelsene har blitt mindre fleksible, sa Halvorsen i 2020 Bulkers til Hegnar.no i juli i fjor. 

- Vi er veldig godt fornøyde med inngangsprisen vi har og tror vi kan skape god avkastning for aksjonærene med det utgangspunktet, sa Halvorsen.

Siden har prisene steget ytterligere .

«Basert på nylig innhentede verdivurderinger fra meglere, er verdien av selskapets nybygg om lag 20 prosent høyere enn prisen 2020 Bulkers bestilte fartøyene sine for», skrev selskapet i januar-oppdateringen.

På OTC-listen verdsettes selskapet til vel 1,3 milliarder kroner etter en vanvittig kursoppgang på nesten 500 prosent siden desember 2017. 

Les også: Forlot tre Fredriksen-selskaper før jul - går til Trøim