Børs og finans

Advarer mot seks aksjer

Geir Linløkken. Foto: Kyrre Lien.

Geir Linløkken. Foto: Kyrre Lien.

Artikkel av: Stian Jacobsen
8. mars 2019 - 10.55

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna.

Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.

I løpet av forrige uke klatret porteføljen 1,48 prosent mens den er opp 14,69 prosent hittil i år. Til sammenligning la hovedindeksen på seg 0,29 prosent i løpet av forrige uke mens den er opp 8,55 prosent hittil i år.

Hold-deg-unna-porteføljen:

  • PCI Biotec (+1,00 prosent)
  • SalMar (+1,47 prosent)
  • Norwegian (+5,82 prosent)
  • Targovax (+0,85 prosent)
  • REC Silicon (+13,34 prosent)
  • BerGenBio (-13,79 prosent)

Utvalget er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum.

Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt. For å kunne få en enda bedre timing på kjøpene, analyserer Investtech også formasjoner, støtte- og motstand og innsidehandel.

Eksempler på aksjer som kan tas inn i porteføljen:

  • Fallende trend
  • Brudd ned gjennom motstand
  • Salgssignal fra formasjon som varsler at en fallende trend begynner