Børs og finans

Aksjekjøp i Endúr

Tatomi Invest har gjort avtale med Handeland Industri.

Foto: Endúr

Foto: Endúr

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. mars 2019 - 09.15

Tatomi Invest har ifølge en melding gjort avtale med Handeland Industri om erverv av 19.775.000 aksjer i Endúr ASA.

«Ervervet av aksjene er knyttet til salg av alle selskapets aksjer i Handeland Industri AS», heter det.

Tatomi Invest eies 100 prosent av Ove Røssland. Etter at transaksjonen er gjennomført vil Røssland gjennom nærstående ha en samlet aksjebeholdning i Endúr på 19.775.000 aksjer, tilsvarende 9,3 prosent av totalt utstedte aksjer i Endúr.