Børs og finans

- Alles øyne på Fed

Rentebeslutning senere i dag. 

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Rune Tryti
20. mars 2019 - 08.18

«Alles øyne på Fed» er tittelen på dagens morgenrapport fra DNB. Banken skriver at i dag vil fokuset i markedet være rettet mot rentebeslutningen til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

- Det er ikke ventet noen renteendring fra Fed denne gangen, men de kommer med oppdaterte anslag på utsiktene for vekst og inflasjon, og ikke minst på FOMC-medlemmenes egne forventninger til styringsrenta fremover, de såkalte «dot-plot»ene. Dot-plotene fra møtet i desember indikerte to ytterligere rentehevinger i år og ett til neste år. Siden da har imidlertid Powell & Co gjennomført en ganske betydelig og mye omtalt «U-sving», da de i januar annonserte at de skal være tålmodige og ta en pause i rentehevingen, samtidig som de skal vurdere hvor mye og hvor fort de skal trappe ned balansen sin, heter det i rapporten.

DNB skriver videre at hva Fed eventuelt sier om planene for nedtrappingen av balansen blir enda viktigere.

- Vi tror Fed vil signalisere at de skal avslutte nedtrappingen innen året i år, noe som burde bli tatt godt i mot i finansmarkedene. Grunnen til det er at når Fed reduserer balansen sin, reduseres likviditeten i omløp i det finansielle systemet. Etter 15 år der verdens største sentralbanker kontinuerlig har økt balansene sine, og på den måten tilført markedene likviditet, var 2018 første år der utviklingen gikk i revers, og global likviditet målt i dollar falt, heter det.