Børs og finans

Anbefaler ti aksjer

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
1. mars 2019 - 10.38

Fredag 1. mars er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske, to norske og en dansk aksje. I denne runden er ingen finske aksjer med i det gode selskap.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.

Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.   Biotage(BIOT.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 126.2 (0.2)

Biotage ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 122 kroner. Videre oppgang til 145 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 123 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2.   Indutrade(INDT.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 263.2 (-1)

En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Indutrade har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har tatt ut objektivet ved 266 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3.   Schibsted ser. A(SCHA.OL) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 341.8 (5.7)

Schibsted ser. A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 309 kroner. Videre oppgang til 361 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 316 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4.   Tele2 B(TEL2B.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 121.65 (-0.4)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Tele2 B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 122 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 121 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5.   Dustin Group AB(DUST.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 87.4 (0.4)

Dustin Group AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 86.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6.   Aker(AKER.OL) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 647 (15)

Aker ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 615 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7.   Ørsted(ORSTED.CO) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 476 (-5)

Ørsted viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 458 kroner. Videre oppgang til 493 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 460 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8.   AstraZeneca(AZN.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 765.2 (-17.8)

AstraZeneca ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har støtte ved cirka 720 kroner.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9.   Castellum(CAST.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 168.25 (-1.15)

Castellum viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 167 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 167 kroner vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10.   Arjo B(ARJOB.ST) - 28. feb 2019. Siste sluttkurs: 33.95 (-0.55)

Arjo B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 33.47 kroner. Videre oppgang til 39.80 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 32.20 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.