Børs og finans

Glitre Energi tjener mer

Glitre Energi øker både på topp og bunn. 

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
15. mars 2019 - 08.38

Glitre Energi melder om et resultat etter skatt på 107,9 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 87,7 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 203,9 millioner kroner, sammenlignet med 182,3 millioner kroner i fjor

Driftsresultatet ble 208,9 millioner kroner, mot 216,9 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 554,2 millioner kroner, sammenlignet med 500,0 millioner kroner i 4. kvartal 2017.

Forventet kraftpris har økt, men det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig kraftprisutvikling. Styret legger til grunn at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten vil ligge på omtrent det samme nivået som er oppnådd de siste årene, heter det i rapporten.

Innenfor kraftomsetningsvirksomheten legger styret til grunn marginale resultater også i årene fremover. Teknologiske endringer og endringer i rammebetingelser forventes å gi økt konkurranse i kraftomsetningsvirksomheten.

Styret venter en positiv utvikling av lønnsomheten i Viken Fiber i årene fremover.

Videre ventes det en økt konsolidering i bransjen og styret mener at det er et betydelig verdiutviklingspotensial i å restrukturere eierskapet, spesielt blant landets nettselskap.

Her er rapporten og presentasjonen