An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Gransker Norske Skog-toppene

Det er iverksatt granskning av ledelsen og styret i Norske Skog.

Sven Ombudstvedt. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Sven Ombudstvedt. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
9. mars 2019 - 08.48

Norske Skogindustrier gikk konkurs rett før jul i 2017. Bostyrer Tom Hugo Ottosen har siden jobbet med å finne ut hva som egentlig skjedde, skriver DN.

Fredag sendte han ifølge avisen sin innberetning for fjoråret, og varsler et mulig oppgjør med den tidligere Norske Skog-sjefen Sven Ombudstvedt og resten av ledelsen og styret i selskapet.

- Det er iverksatt granskning av debitors historikk og økonomiske utvikling, samt ledelsens disposisjoner. Dette med sikte på å avdekke eventuelle ytterligere aktiva og krav, samt mulige straffbare og karantenebetingende forhold, skriver bostyrer til avisen. 

Sentrale personer i ledelsen og styret er blitt intervjuet av boet, som skriver i rapporten at det også arbeider med å «avdekke mulige erstatningskrav» mot disse, skriver avisen.

Granskningsrapporten er ventet innen juli.