Børs og finans

Henter 25 millioner kroner i frisk kapital

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB/Scanpix.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
13. mars 2019 - 17.46

MyBank har gjennomført en bookbuilding-prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil 25 millioner kroner. Det går frem av en børsmelding onsdag.

Basert på mottatte bestillinger har styret i dag vedtatt forslag til allokering av den rettede emisjonen og at det skal foreslås for generalforsamlingen at det utstedes 166.666.666 nye aksjer i selskapet til en tegningskurs på 0,15 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 25 millioner kroner. 

Etter gjennomføring av emisjonen vil styret i banken vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon.