Børs og finans

- Ingen behov for renteheving til høsten

Norges Bank hevet som ventet renten torsdag. Eika-økonom Jan L. Andreassen er klar i sin tale.

Jan L. Andreassen - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Jan L. Andreassen - Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
21. mars 2019 - 10.46

Norges Bank har i dag, som forventet, besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,0 prosent.

- Når kommer neste renteheving?

- Nei, spørsmålet er om prognosene holder, jamfør hva vi hørte fra Federal Reserve i går. Det er uansett nivå på rentebane - det er større usikkerhet om den økonomiske utvikling enn før, kommenterer sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, til Hegnar.no.

FED besluttet onsdag å holde renten uendret i intervallet 2,25 til 2,50 prosent.

Les mer her: Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret

Andreassen tror boligmarkedet og detaljhandelen blir svakere fremover, og kronekursen sterkere enn før.

- Det er ingen behov for renteheving til høsten, lyder det fra Andreassen.

Les også: Kronen gjør et hopp

Og: Får vi ny heving allerede i juni?

Økes gradvis

Norges Bank begrunner rentedommen med at det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå.

«Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover», heter det i en pressemelding fra sentralbanken. 

Heving i juni?

«Som forventet hevet Norges Bank styringsrenten i dag. Rentebanen er løftet og indikerer neste heving allerede i juni», skriver Joachim Bernhardsen i fersk oppdatering fra Nordea Markets.

Les også: Øyner renteheving i september også

Rentemøte i BoE

Bank of England har også rentemøte i dag.

«Det blir ventelig en non-event. Brexit gjør at sentralbanken er på hold inntil det er mer klarhet om det fremtidige EU-samarbeidet», het det i morgenrapporten til Nordea Markets.