Børs og finans

Kjøper en halv million egne aksjer

Kjøp av egne aksjer og forlengelse av TRS-avtale.

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
14. mars 2019 - 11.19

Norway Royal Salmon har ifølge en melding benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 500.000 egne aksjer til 216,50 kroner per aksje.

Samtidig har selskapet forlenget en TRS-avtale (Total Return Swap journ. anm.) med gjenværende aksjer på 985.756 aksjer i NRS til 13. september 2019.

«I forbindelse med nevnte TRS-avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 985.756 aksjer i selskapet til 219,460457 kroner per aksje», heter det.

Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS-avtale eier NRS 557.954 egne aksjer, og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende samlet 3,54 prosent av aksjekapitalen i selskapet.