Børs og finans

La frem guiding – skal betale ned 250 milliarder i gjeld

Konglomeratet som var verdens mest verdifulle selskap ved starten av århundret, er nå i full gang med å kutte gjeld.

Foto: T. Rowe Price via AP

Foto: T. Rowe Price via AP

Artikkel av: Didrik Westby
14. mars 2019 - 17.53

General Electric er i full gang med restrukturering av porteføljen, med fokus på å redusere gjeld gjennom salg av selskaper.

I dag la selskapet frem en plan om å kutte gjelden med 29 milliarder dollar i løpet av neste år, tilsvarende 248,85 milliarder kroner.   

Store salg 

Hvordan pengene skal hentes kom tydelig frem den 25. februar. Da ble det kjent at Biopharma-segmentet selges til selskapet som nåværende CEO, Larry Culp, kom fra for 21,4 milliarder dollar. I tillegg skal en rekke andre selskaper selges. Blant annet skal hele den 50,4 prosent andelen i Baker Huges selges, eierandelen i transportselskapet Wabtec skal selges og GE Healthcare vurderes det å børsnotere.

Målet er å få ned netto gjeld til EBITDA til under 2,5 innen 2021.

I tillegg til salg av selskaper skal kostnadene ned med 500 millioner dollar netto, i løpet av 2021. Tidligere i år kansellerte selskapet en utvidelse av hovedkvarteret. og returnerte 87 millioner dollar i skatteinsentiver til staten Massachusetts.

Negativ utvikling i kontantstrøm

Fri kontantstrøm fra det industrielle segmentet guides mellom -2,0 og 0 milliarder dollar, kraftig ned fra fjorårets 4,5 milliarder dollar. Den justerte marginen ventes imidlertid opp 100 basispunkter, eller 1 prosent, fra året før.

Justert EPS ventes å lande mellom 0,50 og 0,60 dollar per aksje. GE har justert tallene sine så lenge at man kan lure på om investorene kjenner til noe annet.

Det var flere faktorer som bidro til at GE havnet i krisen som førte til denne restruktureringen. Dårligere marked for gassturbiner, og større avsetninger til forsikringsproduktene pekes gjerne på som de viktigste.

Sliter i kraftproduksjon

For 2019 forventer selskapet at marginen innen kraftproduksjon (Power) vil snu til det positive fra minus 3 prosent i 2018. Fri kontantstrøm forventes imidlertid å falle ytterligere fra de minus 2,7 milliarder dollarene segmentet dro ut av selskapet i fjor.

Fornybar energi-segmentets frie kontantstrøm er ventet å falle mest av selskapene til GE i 2019, segmentet leverte en positiv fri kontantstrøm på 500 millioner dollar i fjor. Fornybar-armen står blant annet bak verdens største offshore vindmølle, som er på 220 meter og kan generere 12 MW, nok til at en vindmølle kan forsyne 16.000 tyske husholdninger

Noen lyspunkter

Det er spesielt flymotor-segmentet og helse-segmentet som ventes å bidra positivt i årene som kommer.

Det kan for øvrig nevnes at GE Aviation har en 50 prosent andel av motoren, LEAP, som er det eneste motoralternativet på Boeing 737 Max-fly. Plasseringen av denne motoren skal ha skiftet tyngepunktet til flyet, og gjort det nødvendig med den mye omtalte sensoren som skal ha ført til problemene til flytypen. Aksjen har ikke reagert på denne ukens oppstyr rundt Boeing, en mulig årsak kan være at motoren også brukes på Airbus A320, og Airbus ikke får nok motorer til å dekke produksjonsmålene sine.

Selskapet som en gang bar tittelen "verdens høyeste markedsverdi", ble så kongen av gjeld, er nå på vei til å bli kongen av justerte tall, og etter tre investorpresentasjoner på to uker, og med aksjen opp 36 prosent siden nyttår, gjelder det å se om GE vil klare å følge opp forventningene. 

Snur opp

Aksjen var ned så mye om 1,70 prosent i førhandelen, men har snudd og er nå opp 3,14 til 10,34 dollar.