Børs og finans

Rekordtall for Scottish Salmon

Det ser lyst ut.

Foto hentet fra Scottish Salmons hjemmesider.

Foto hentet fra Scottish Salmons hjemmesider.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
1. mars 2019 - 06.20

The Scottish Salmon Company melder om et driftsresultat før virkelige verdijusteringer på 8,0 millioner pund i 4. kvartal 2018, mot 6,5 millioner pund i samme periode året før.

Per kilo gikk driftsresultatet (EBIT) fra 0,95 til 1,14 pund.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) ble 10,0 millioner pund, mot 8,65 millioner pund året før.

Netto driftsinntekter beløp seg til 42,5 millioner pund, sammenlignet med 39,9 millioner pund i 4. kvartal 2017.

Selskapet hadde et slaktevolum på 7.045 tonn, mot 6.874 tonn i samme periode året før.

For helåret 2018 kom EBITDA inn på 56,3 millioner pund, etter driftsinntekter på 180,1 millioner pund. Begge deler er rekord.

Selskapet venter et slaktevolum på 31.500 tonn i 2019. Det vil i så fall være opp fra 29.913 tonn i 2018.

The Scottish Salmon Company erklærer et utbytte på 0,57 kroner per aksje, med planlagt utbetaling 15. mai 2019.

Les mer her.